Weetje ..

Natuurweetje
Wist u dat de kerk van Den Andel thuisbasis is van een gierzwaluwenkolonie? Vanaf begin mei nemen
zij hun intrek in de broedkasten aan de muur waar zij hun jongen grootbrengen om in augustus weer
te vertrekken naar het zuiden. Het zijn bijzondere vogels die vrijwel het hele leven vliegend
doorbrengen.