Jaarverslag 2020 Vereniging Dorpsbelangen

Hierbij de definitieve versie van het jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen Den Andel voor het jaar 2020.

Na correctie van de financiële gegevens (mogelijk gemaakt door oplettende dorpsgenoten) en de decharge verleend door de kascommissie die de financiën voor de jaren 2019 en 2020 heeft beoordeeld en akkoord bevonden, is het jaarverslag nu definitief vastgesteld en hier te vinden.

M.vr.gr. Rudolf Hidskes, penningmeester Vereniging Dorpsbelangen Den Andel