Enquête

De online versie van de enquête is nu ook klaar!

De Gemeente Het Hogeland heeft op 7 december 2020 een concept Woonvisie gepubliceerd en in de zomer van 2021 wil zij een definitieve Woonvisie presenteren. De gemeente geeft aan dat Dorpen met een eigen Dorpsvisie eerder gesprekspartner zullen zijn van de Gemeente over de Woonvisie dan dorpen zonder Dorpsvisie.

De Dorpsvisie van Den Andel stamt uit 2010. In 2017 is een aanzet gegeven de Dorpsvisie te vernieuwen (zie ook de website www.denandel.nu ). Tijd om het te vernieuwen naar een versie 2021.

De onderwerpen zijn verdeeld op de manier waarop dat ook in de Dorpsvisie van 2010 is gedaan en de “tafels” zoals deze in 2017 ingericht waren.

Wonen en Leven: Rudolf Hidskes (r.h.hidskes@gmail.com)
Fysieke Leefomgeving, verkeer en veiligheid: Agnes Schouten (agnes.a.s.schouten@gmail.com)
Ondernemen: Iebele Abel (iabel@iebele.nl)

Cultuur, Sport en Vrije Tijd: Ben Smit (bcsmit@home.nl)

Natuur, Milieu en Energie: Anne Helbig (ahelbig@xs4all.nl)

Voorzieningen en Sociale Samenhang: Marja Heijnen (marja.e.heijnen@gmail.com)

Voedselvoorziening: Anjet van Linge (zij@anjetvanlinge.nl)

De onderwerpen zullen elkaar wellicht overlappen en er zal een afrondende sessie nodig zijn om tot een samenhangende Dorpsvisie te komen.

We willen graag jullie input middels een enquête.  Om de enquête digitaal in te vullen klik hier