‘Doorstroming in dorpen is broodnodig’

Op 2 juni 2022 heeft de Vereniging Groninger Dorpen een thema-avond gehouden in het kader van de Actieve Dorpen Aanpak (ADA). Het thema van deze avond was “Samen bouwen aan je dorp”. Het verslag van deze avond is hier te vinden.

In het kader van ADA zullen in de komende maanden meerdere thema-avonden worden gehouden en (niet verwonderlijk) de thema’s sluiten goed aan bij de thema’s in onze Dorpsvisie.

Voor meer informatie over ADA ga naar: https://actievedorpen.nl/

De volgende thema-avond, gaat over landschap en energie (7 juli 2022).