Donatie Dorpshuis

Beste donateurs,

Eind mei wordt de donatie voor het dorpshuis afgeschreven van de bankrekening van de donateurs die de stichting daartoe hebben gemachtigd. 

De donateurs die op een andere manier betalen zijn daartoe inmiddels uitgenodigd.

De stichting is de donateurs zeer erkentelijk voor deze financiële steun.

namens het bestuur

penningmeester

Bert Veld