Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2021 zal de contributie voor 2021 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd.

De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2021.

Mvg

Rudolf Hidskes, penningmeester