Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2022 zal de contributie voor 2022 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd.

De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2022.

Mvg

Rudolf Hidskes, penningmeester