Het Berehoes

Stichting Jeugdwerk

Het Berehoes in Den Andel is de vaste uitvalsbasis van Stichting
Jeugdwerk. Stichting Jeugdwerk is ook de beheerder van het pand. In en
om Het Berehoes worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo wordt er
bijvoorbeeld geknutseld tijdens Halloween, regelmatig draait er een
leuke kinderfilm in de berebios, Sinterklaas komt jaarlijks langs en wordt
er geswingd op het frisfeest. Voor aan actuele lijst met activiteiten kunt u
kijken in de dorpsagenda.

Te huur

De vaste lasten en kosten van beheer en onderhoud van Het Berehoes
worden voor een belangrijk gedeelte opgebracht door de verhuur van
Het Berehoes. Door Het Berehoes voor uw activiteit te huren levert u een
bijdrage aan het in stand houden van deze faciliteit voor ons dorp. In Het
Berehoes zijn naast de entree en de toiletten twee grote ruimten die op
verschillende manieren te gebruiken zijn. Deze worden bijvoorbeeld
structureel verhuurd als oefenruimte voor een band. Het Berehoes is ook
een prima locatie voor het organiseren van een (kinder)feestje. De kosten
voor het huren van Het Berehoes zijn bescheiden. Voor meer informatie
over de kosten en voorwaarden kunt u een mailtje sturen aan de beheerders.

Zelf activiteiten organiseren? 

Wanneer u Het Berehoes wilt gebruiken voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren van Den Andel en omgeving, dan werken wij daar graag aan mee. Daarbij kunt u denken aan de volgende dingen:

  • Het goedkoop of gratis gebruik maken van Het Berehoes.
  • Het leveren van een financiële bijdrage aan de activiteiten.
  • Hulp bij het plannen en uitvoeren van activiteiten.
  • Het via ons netwerk verspreiden van informatie over uw activiteiten.

Wanneer u Het Berehoes wilt gebruiken voor het organiseren van openbare activiteiten voor inwoners van Den Andel dan werken wij daar ook graag aan mee. Daarbij kunt u denken aan de volgende dingen:

  • Het goedkoop of gratis gebruik maken van het Berehoes.
  • Het via ons netwerk verspreiden van informatie over uw activiteiten.

Wanneer u hierover meer informatie wilt kunt u een mailtje sturen aan Stichting Jeugdwerk.