Dorpsbelangen / Netwerk Den Andel

Den Andel kent een Vereniging Dorpsbelangen Den Andel. Zoals dat vaak gaat bij verenigingen sneeuwt inspiratie en elan wat onder doordat een vergadercultuur ontstaat.
Om inspiratie en elan tot hun recht te laten komen is het Netwerk Den Andel in het leven geroepen.

De Vereniging behartigd de meer zakelijke belangen: financiën, subsidies, ondertekenen van documenten, afspraken met het Gemeentebestuur etc.
De Vereniging wil naar vermogen voldoen aan de eisen die gesteld worden door de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen, voorlopig zonder daarvoor notariskosten te moeten maken.
Hiervoor is het Handboek Goed Bestuur samengesteld.
Van de Vereniging kun je lid worden (graag zelfs, we kunnen de contributie goed gebruiken!).

Van het Netwerk maak je deel uit, als je dat wilt. Door bijwonen van Netwerkbijeenkomsten, door ontplooien van initiatieven, voor het vinden van medestanders bij je plannen etc.
Het Netwerk probeert, als platform waar mensen elkaar (aan-)spreken een paraplu te zijn over de talrijke geledingen in het dorp. Het Netwerk kan en zal zich niet opdringen in deze, maar is er om gebruik van te maken.

Vaak worden Netwerkbijeenkomsten geïnitieerd vanuit de Vereniging, maar ieder in Den Andel kan het bestuur van de Vereniging vragen een bijeenkomst te agenderen.
De Vereniging belegt waar nodig vergaderingen van het dagelijks bestuur waarbij iedereen welkom is. Deze vergaderingen hebben de naam “Inloopavond” meegekregen.

Het Netwerk kent Netwerkavonden (in de regel twee à drie per jaar) waar iedereen welkom is en de lopende activiteiten worden toegelicht en nieuwe plannen worden besproken. Deze Netwerkavonden kennen soms een blokje AVL (Algemene Leden Vergadering) om zaken van de Vereniging die besproken moeten worden aan de orde te stellen, zonder daarvoor een speciale avond voor te moeten reserveren.