Over Den Andel

Den Andel bruist van de energie.

Tal van groepen en groepjes zijn intensief bezig met een breed scala van activiteiten.
Kijk onder “Wie doet wat” naar meer details en zoek de contactpersonen op voor de activiteiten waar je aan deel wilt nemen.
Naast deze activiteiten kent Den Andel tal van ondernemingen en onderneminkjes.
Onder “Wie doet wat” is een link te vinden naar een lijst van deze ondernemingen. Maak er gebruik van!

Activiteiten in Den Andel kunnen (zonder anderen tekort te willen doen!) geclusterd worden in zeven hoofdcategorieën:

Andledon (het cultuurcentrum):https://andledon.nl
De Holm (de “broedplaats”):www.deholm.net
Dorpshuis “Op Streek”:www.opstreek-denandel.nl
Kerk in het Dorp (beheer en organisatie rond de kerk):www.kerkinhetdorp.nl
Vereniging Dorpsbelangen Den Andel
(de structuur achter “het Netwerk”):
info@denandel.nu
Stichting Jeugdwerk:jeugdwerkdenandel@gmail.com
Stichting Festival Den Andel:https://festivaldenandel.nl/stichting/

Voor de werkgroepen zie “Wie doet wat”.

Algemene voorzieningen

AED
Een belangrijke algemene voorziening is het AED (Automatische Externe Defibrillator) apparaat. Deze is geplaatst in een open kast naast de brievenbus van De Holm (Streekweg 16).

Het gebruik is in principe eenvoudig: je hoeft er niets van te weten: bel 112, meldt dat je (volstrekte) leek bent en aan de lijn blijft om stap voor stap geïnstrueerd te worden over wat je moet doen.
Je moet wel bij het apparaat kunnen.
Dat gaat als volgt:

  • druk op “start”
  • toets 0726
  • druk weer op “start”
  • open het kastje met de greep (met de klok mee)

Voor wie er meer van wil weten is De Holm bereid cursussen te organiseren. Hieraan zullen kosten verbonden zijn.
Ook de gebruikershandleiding en een PowerPoint presentatie kunnen toelichting zijn.

Overigens is zónder AED reanimatie natuurlijk ook heel goed mogelijk!
Eigenlijk kan er bij reanimatie niets mis gaan …
Als je níets doet gaat het pas mis! (Volkskrant 15 juni 2021).
Het onderstaande schemaatje helpt je op weg:

Tankstation
In Den Andel is een tankstation op de hoek van De Streekweg en de Oude Dijk. Hier zijn de brandstoffen benzine (oct. 95) en diesel verkrijgbaar.
Den Andel kent twee oplaadpunten aan de laadpaal die geplaatst is bij “De Holm”.

Bezienswaardigheden

In Den Andel is veel te zien en te ervaren, maar drie bezienswaardigheden mogen beslist niet overgeslagen worden: