Dorpsvisie

De revisie 2021

Op het moment zijn we druk bezig aan een revisie van onze Dorpsvisie.
Wat er in het verleden gebeurd is valt onder het blokje “Wat vooraf ging” te lezen. Aansluitend aan de Dorpsvisie Den Andel 2010-2030 en de “tafels” uit 2017 zijn er groepjes gevormd die onderwerpen per stuk zullen gaan actualiseren. Er is immers geen mogelijkheid om in deze Corona-tijden bij elkaar te komen.
De directe aanleiding om de zaken nu (weer) op te pakken is het verschijnen van de (concept) Woonvisie van de Gemeente het Hogeland.
Wil je meedoen, meedenken, meepraten, .. laat van je horen of meld je aan bij één of meerdere groepjes. We zullen proberen in deze tijd de pagina “Dorpsvisie” actueel te houden!

Voor de actualisatie van de dorpsvisie is o.a. gebruik gemaakt van:
“Den Andel in Beeld” (september 2020, gemeente Het Hogeland);
“Praatplaat Den Andel” (corporatie Wierden en Borgen)
Roodeschool “Zestien gezinnen weg” (Ommelander Courant maart 2021)

Er zijn ruim 100 enquêtes ingevuld! Daarmee kunnen we spreken van een representatieve vertegenwoordiging van ons dorp!
Er is van de ingevulde enquêtes een samenvatting beschikbaar.

De werkgroepjes hebben hebben hun bijdragen gereed en de diverse bijdragen worden nu gebundeld tot één geheel.
Als Corona-maatregelen dit toestaan (en daar gaan we wel van uit), dan zal het resultaat in de volgende Netwerkbijeenkomst met alle dorpsgenoten besproken kunnen worden.

 

Wat vooraf ging:

In 1998 heeft de voormalige gemeente Winsum, waaronder Den Andel destijds viel de beleidsnotitie “Kijk op Winsum” uitgebracht.
In die notitie was nogal wat ruimte gereserveerd voor nieuwbouw in Den Andel. In reactie daarop hebben dorpsbewoners, samen met bureau “Team2x” een rapport opgesteld onder de titel “Zo ken’t ook”. Deze toekomstvisie vanuit het dorp zelf is in 1999 uitgekomen.
Het rapport heeft nogal wat bijlagen en een uitgebreide bijlage “beeld” met allerlei mogelijkheden en zichtlijnen.
Reactie van de gemeente Winsum bleef lang uit, maar uiteindelijk is Door Legters Advies het rapport “Ontwikkelingsvisie Den Andel” opgesteld, waarin de beleidsnotitie, de toekomstvisie van Den Andel en het inmiddels verschenen Provinciaal Omgevingsplan (POP) met elkaar in verband zijn gebracht.

In het eerste decennium van 2000 was er binnen de gemeente Winsum behoefte aan “Dorpsvisies”. De dorpen probeerden in samenwerking met de gemeente dorpsvisies te ontwikkelen die de leidraad zouden vormen voor het maken van plannen, inrichtingen en verbeteringen. Ook in Den Andel is een dorpsvisie ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in “Dorpsvisie Den Andel 2010-2030

Sindsdien is er heel wat gebeurd in Den Andel. Sommige onderdelen uit de dorpsvisie 2010-2030 zijn verwezenlijkt, of op zijn minst een goede benadering daarvan. Andere punten zijn vervallen, niet opgepakt of niet meer relevant. In 2017 bestond de behoefte de “Dorpsvisie” te actualiseren. Hiertoe is een oproep gedaan om te brainstormen over Den Andel, aan de hand van thema’s. De thema’s werden besproken aan tafels, waar een tafeldame/heer het gesprek leidde. Van de brainstormsessie is echter niet veel meer over dan een filmfragment.

Wat rest aan samenvattingen van deze themabesprekingen is hieronder verzameld, opdat een eventuele hervatting van het actualiseren van de “Dorpsvisie” en beginpunt in 2017 kan hebben.

Thema’s aan de vijf tafels bij de discussie van 2017