Dorpsvisie

De revisie 2021-2022

De revisie van onze Dorpsvisie is gereed!

De bijlagen bij deze Dorpsvisie komen in de komende weken af.
Er is voor gekozen de Dorpsvisie (het toekomstbeeld) en de concrete plannen (wat willen we in de komende paar jaar en hoe willen we dat) van elkaar te scheiden. De plannen staan in “Dorpsplannen”. De bedoeling is deze plannen regelmatig bij te werken en aan te passen aan de situatie van het moment. De Dorpsvisie zal niet veel veranderen in de nabije toekomst. Ook uit eerdere Dorpsvisies blijkt dat wat de inwoners van Den Andel met hun dorp voorhebben niet ingrijpend wijzigt in de loop van jaren.

 

Wat vooraf ging:

In 1998 heeft de voormalige gemeente Winsum, waaronder Den Andel destijds viel de beleidsnotitie “Kijk op Winsum” uitgebracht.
In die notitie was nogal wat ruimte gereserveerd voor nieuwbouw in Den Andel. In reactie daarop hebben dorpsbewoners, samen met bureau “Team2x” een rapport opgesteld onder de titel “Zo ken’t ook”. Deze toekomstvisie vanuit het dorp zelf is in 1999 uitgekomen.
Het rapport heeft nogal wat bijlagen en een uitgebreide bijlage “beeld” met allerlei mogelijkheden en zichtlijnen.
Reactie van de gemeente Winsum bleef lang uit, maar uiteindelijk is Door Legters Advies het rapport “Ontwikkelingsvisie Den Andel” opgesteld, waarin de beleidsnotitie, de toekomstvisie van Den Andel en het inmiddels verschenen Provinciaal Omgevingsplan (POP) met elkaar in verband zijn gebracht.

In het eerste decennium van 2000 was er binnen de gemeente Winsum behoefte aan “Dorpsvisies”. De dorpen probeerden in samenwerking met de gemeente dorpsvisies te ontwikkelen die de leidraad zouden vormen voor het maken van plannen, inrichtingen en verbeteringen. Ook in Den Andel is een dorpsvisie ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in “Dorpsvisie Den Andel 2010-2030

Sindsdien is er heel wat gebeurd in Den Andel. Sommige onderdelen uit de dorpsvisie 2010-2030 zijn verwezenlijkt, of op zijn minst een goede benadering daarvan. Andere punten zijn vervallen, niet opgepakt of niet meer relevant. In 2017 bestond de behoefte de “Dorpsvisie” te actualiseren. Hiertoe is een oproep gedaan om te brainstormen over Den Andel, aan de hand van thema’s. De thema’s werden besproken aan tafels, waar een tafeldame/heer het gesprek leidde. Van de brainstormsessie is echter niet veel meer over dan een filmfragment.

Wat rest aan samenvattingen van deze themabesprekingen is hieronder verzameld, opdat een eventuele hervatting van het actualiseren van de “Dorpsvisie” en beginpunt in 2017 kan hebben.

Thema’s aan de vijf tafels bij de discussie van 2017