Dorpsvisie

De revisie 2021

Op het moment zijn we druk bezig aan een revisie van onze Dorpsvisie.
Wat er in het verleden gebeurd is valt onder het blokje “Wat vooraf ging” te lezen. Aansluitend aan de Dorpsvisie Den Andel 2010-2030 en de “tafels” uit 2017 zijn er groepjes gevormd die onderwerpen per stuk zullen gaan actualiseren. Er is immers geen mogelijkheid om in deze Corona-tijden bij elkaar te komen.
De directe aanleiding om de zaken nu (weer) op te pakken is het verschijnen van de (concept) Woonvisie van de Gemeente het Hogeland.
Wil je meedoen, meedenken, meepraten, .. laat van je horen of meld je aan bij één of meerdere groepjes. We zullen proberen in deze tijd de pagina “Dorpsvisie” actueel te houden!

Er zijn ruim 100 enquêtes ingevuld! Daarmee kunnen we spreken van een representatieve vertegenwoordiging van ons dorp!
We gaan nu in de groepjes aan het werk met de uitslag van de enquête.
Er is van de ingevulde enquêtes een samenvatting beschikbaar.

De groepjes hebben inmiddels bemanning gekregen!

 

Wat vooraf ging:

In de voormalige gemeente Winsum, waaronder Den Andel destijds viel was behoefte aan “Dorpsvisies”. De dorpen probeerden in samenwerking met de gemeente dorpsvisies te ontwikkelen die de leidraad zouden vormen voor het maken van plannen, inrichtingen en verbeteringen. Ook in Den Andel is een dorpsvisie ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in “Dorpsvisie Den Andel 2010-2030

Sindsdien is er heel wat gebeurd in Den Andel. Sommige onderdelen uit de dorpsvisie 2010-2030 zijn verwezenlijkt, of op zijn minst een goede benadering daarvan. Andere punten zijn vervallen, niet opgepakt of niet meer relevant. In 2017 bestond de behoefte de “Dorpsvisie” te actualiseren. Hiertoe is een oproep gedaan om te brainstormen over Den Andel, aan de hand van thema’s. De thema’s werden besproken aan tafels, waar een tafeldame/heer het gesprek leidde. Van de brainstormsessie is echter niet veel meer over dan een filmfragment.

Wat rest aan samenvattingen van deze themabesprekingen is hieronder verzameld, opdat een eventuele hervatting van het actualiseren van de “Dorpsvisie” en beginpunt in 2017 kan hebben.

Thema’s aan de vijf tafels bij de discussie van 2017