Verslagen dit jaar

Het verslag van de Dagelijks Bestuur vergadering van 27-06-2022 staat hier.

Het verslag van de Netwerkavond van 22-06-2022 staat hier.

Het verslag van de Dagelijks bestuur vergadering van 13-06-2022 staat hier.

Het verslag van de Dagelijks Bestuur vergadering van 06-04-2022 staat hier, de aangepaste besluitenlijst staat hier.

De notulen van de netwerkmiddag van 03-04-2022 staan hier.

De verslagen van de DB/Inloopavonden van 21-02-2022 en van 23-03-2022 zijn weer in te zien, zo ook de aangepaste besluitenlijst.

Jaarverslag over 2021, met Bijlage I en Bijlage II plus de verklaring van de kascommissie.

Verslag vergadering dagelijks bestuur 19-01-2022
en de besluitenlijst.