De geschiedenis van Den Andel

Hoe is Den Andel ontstaan? Hoe leefden mensen hier in voorbije eeuwen?

Onze dorpsgenote Yvonne Nijlunsing is een vervend liefhebber van het wad.
Getriggerd door de straatnaam Boschweg in ons dorp ging zij samen met Willeke van Vulpen uit Groningen op zoek naar sporen van het verdwenen eiland Bosch dat vanuit Den Andel lopend bereikbaar is geweest.
Hun inspanningen hebben geresulteerd in een tentoonstelling in het Openlucht Museum “Het Hoogeland” in Warffum.

Geïnspireerd door deze ontdekkingen is Yvonne verder gaan graven, ook letterlijk, naar de Ontstaansgeschiedenis van Den Andel.

Uit de groep mensen die intensief mee hebben gedaan met het verrichten van grondboringen is onze dorpsgenoot Eddy van der Tuin naar voren gekomen met tal van inspanningen om de middeleeuwse leefwijze, zoals die zich ook hier moet hebben gemanifesteerd, in woord en beeld over te brengen. Zo heeft hij regelmatig een blokje “Historiaal” in het radioprogramma DHDA, wat op You Tube te bekijken is (zie ook http://www.deholm.net) en zijn er regelmatig markten met middeleeuwse kramen, waarvan sommigen zelfs een blijvend karakter hebben.

Er zijn vele historische verenigingen en websites waar fragmenten van de historie van Den Andel te vinden zijn. Eén daarvan, met het verhaal over Hotel van der Steeg is te vinden op: https://www.deverhalenvangroningen.nl