Boswerkgroep

De boswerkgroep is actief in gemeentebosjes in Den Andel en werkt daar aan het vergroten van de ecologische diversiteit.

De afgelopen jaren is de noodzaak van die diversiteit alleen maar duidelijker geworden. Ook op het Groningerland doen zich boomziekten voor: Iepziekte, essentaksterfte, perenvuur. Het wordt duidelijk hoe kwetsbaar eenzijdig ingeplante bosjes zijn.

Als bosgroep willen we die eenzijdigheid doorbreken. We hopen onze bosjes duurzamer te maken, en aantrekkelijker voor plant, dier en mens.

Slechte bomen worden verwijderd en verder wordt er selectief gekapt om meer licht op de bosbodem te brengen. Dat geeft meer kansen aan de ondergroei: jonge boompjes, struiken en de zogenaamde kruidlaag met planten die je liever niet teveel in de tuin hebt, maar die in een bos zeker thuishoren: zevenblad, daslook, nagelkruid of heksenkruid bijvoorbeeld. Het vrijkomende hout wordt voor een deel verwerkt tot takkenrillen waarin vogels en kleine zoogdieren kunnen schuilen en nestelen.

Ook wordt er opnieuw aangeplant. Vooral heesters als gelderse roos, hazelaar, hondsroos, en gele kornoelje, maar ook groenblijvers als hulst en taxus. In het bosje aan de Kruisweg hebben we ook bolgewassen gepoot: vogelmelk, sneeuwklokje, bosanemoon, corydalis en boshyacint. Na een aarzelend begin zijn ze goed aangeslagen.

We hebben op deze manier gewerkt in het Kruiswegbosje en in het bosje op de hoek van de Oude Dijk en de Tammesweg. Omdat dit laatste bosje ‘uit de gooi’ ligt en alleen via een boerenerf betreden kan worden,  is het ingericht als rustgebiedje voor dieren. Er lopen geen wandelpaden door. Bij inspectie van de nieuwe aanplant waren inderdaad volop reeënsporen te zien!

Op dit moment werken we in samenwerking met de dorpstuin aan het opknappen van de houtwal rond de tuin.

De bosgroep is ontstaan in 2010. Het bosje aan de Kruisweg was toen dringend aan een opknapbeurt toe en initiatiefnemer Maarten zag kansen voor ecologische verrijking. Hij stapte naar de gemeente en kreeg groen licht. Er meldden zich vrijwilligers en in het najaar kon de groep aan de slag.

We werken op basis van een beheerovereenkomst met de gemeente, met daarin een beheerplan.
De gemeente geeft jaarlijks een financiële bijdrage voor lopende kosten en draagt de kosten voor plantgoed. Van de NAM hebben we een éénmalige financiële bijdrage gekregen voor grotere uitgaven voor gereedschappen.

De groep, inmiddels zo’n 10 man en vrouw sterk, komt elk winterseizoen zo’n 5 zaterdagen bij elkaar. Er wordt hard maar gezellig gewerkt en we steken elkaar naar de kroon met de heerlijkste soepen in de lunchpauze. Nieuwe leden zijn altijd welkom! Houdt voor de data van de werkdagen de dorpsmail in de gaten.

Wil je meer weten of krijg je zin om mee te doen? Neem dan contact op met Maarten Vervoort: vervoort56@yahoo.nl of telefonisch via 0595 850531 (avonduren).