DASEN – Zonneproject

DASEN

Een aantal dorpsgenoten is vijf jaar geleden gestart met Den Andel Saaxumhuizen Energie Neutraal (DASEN) omdat ze een bijdrage wilden leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Door voor deze naam te kiezen werd de lat hoog gelegd. Na een fase waarin vooral gefilosofeerd werd, was de conclusie dat een concreet project het meest aanspreekt. Zo is het plan om een coöperatief zonnedak te maken ontstaan. De familie Clevering gaf al snel aan dat zij het dak van de oude schuur hiervoor wel beschikbaar wilde stellen. Twee jaar geleden is de samenwerking met de Hogelandster Energie Cooperatie (HEC) gestart, we kwamen tot de conclusie dat door de krachten te bundelen de kans op succes groter was. Het proces naar de uiteindelijke realisatie kende veel hobbels maar sinds mei 2020 is het dak operationeel en wordt er duurzame Andelster elektriciteit opgewekt voor de deelnemers aan het dak. Voor meer informatie: https://www.hogelandstroom.nl

Voor meer informatie over het project via één van de initiatiefnemers neem contact op met Anne Helbig (ahelbig@xs4all.nl).