Bewoners

Welkom op het gedeelte van deze website met concrete informatie voor en over bewoners en geïnteresseerden in ons dorp.
Deze pagina gaat wat dieper in op activiteiten die worden georganiseerd onder de vlag van de Vereniging Dorpsbelangen Den Andel. Dit zijn activiteiten die soms door het bestuur van de vereniging worden getrokken, maar voor het overgrote deel zijn het initiatieven van dorpsbewoners waarbij, afhankelijk van wat past binnen het initiatief,  “Dorpsbelangen” faciliteert als het gaat om administreren van financiën of tekenen van overeenkomsten en afspraken.
Zoals al op diverse plaatsen op deze website aangegeven worden ook veel activiteiten ondernomen vanuit cultuurerf Andledon, Stichting De Holm en dorpshuis Op Streek. Op deze activiteiten wordt hieronder niet ingegaan.

Er zijn activiteiten, die in de regel een duidelijk begin en eindpunt hebben en er zijn lopende activiteiten, die, eenmaal gestart, continuïteit beogen. Contactpersonen zijn genoemd op de pagina “wie doet wat”. Hier wordt wat meer achtergrond gegeven.