Donaties Dorpshuis “Op Streek”

“Op 29 mei 2024 zal de donatie voor het Dorpshuis Den Andel automatisch geïncasseerd worden van de donateurs die het dorpshuis daartoe gemachtigd hebben. De overige donateurs krijgen daartoe binnenkort een uitnodiging.” Penningmeester Dorpshuis Den Andel Bert Veld

Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2023 zal de contributie voor 2023 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd. De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2023. Mvg Rudolf Hidskes, penningmeester

Weetje ..

NatuurweetjeWist u dat de kerk van Den Andel thuisbasis is van een gierzwaluwenkolonie? Vanaf begin mei nemenzij hun intrek in de broedkasten aan de muur waar zij hun jongen grootbrengen om in augustus weerte vertrekken naar het zuiden. Het zijn bijzondere vogels die vrijwel het hele leven vliegenddoorbrengen.

Contributie

Helaas zijn wij, o.a. vanwege de sterke inflatie, genoodzaakt de contributie voor 2023 te verhogen van € 5,00 naar €7,50. Dit zal het contributiebedrag zijn dat op 1 december 2023 verschuldigd is.

Bordspellen

Dag allen, vanaf nu willen we iedere 2de en 4de vrijdag van de maand bordspellen gaan spelen in de Holm. De eerste keer dit jaar is dus aanstaande vrijdag 13 januari. Ik neem dan in ieder geval de volgende spellen mee: Als iemand iets anders wil spelen geef het dan door (misschien heb ik het spel) of neem het mee …

‘Doorstroming in dorpen is broodnodig’

Op 2 juni 2022 heeft de Vereniging Groninger Dorpen een thema-avond gehouden in het kader van de Actieve Dorpen Aanpak (ADA). Het thema van deze avond was “Samen bouwen aan je dorp”. Het verslag van deze avond is hier te vinden. In het kader van ADA zullen in de komende maanden meerdere thema-avonden worden gehouden en (niet verwonderlijk) de thema’s …

Omgevingsvisie Gemeente Het Hogeland

De (concept) omgevingsvisie van de Gemeente Het Hogeland is verschenen. Deze visie is te vinden op de website van de gemeente en is ook als PDF beschikbaar. De visie kan een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van allerlei soorten plannen.De visie is ambitieus en is ontwikkeld als voorbereiding op veranderingen die de Omgevingswet (die binnenkort in werking treedt) aan de …

Betreft donatie Dorpshuis Den Andel 2022

“Op 26 mei 2022 zal de donatie voor 2022 van de donateurs van de Stichting Dorpshuis Den Andel automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de Stichting daartoe hebben gemachtigd. De overige donateurs ontvangen een verzoek tot het overmaken van de donatie voor het jaar 2022 in de brievenbus. Mvg Bert Veld penningmeester