Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2022 zal de contributie voor 2022 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd. De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2022. Mvg Rudolf Hidskes, penningmeester

‘Doorstroming in dorpen is broodnodig’

Op 2 juni 2022 heeft de Vereniging Groninger Dorpen een thema-avond gehouden in het kader van de Actieve Dorpen Aanpak (ADA). Het thema van deze avond was “Samen bouwen aan je dorp”. Het verslag van deze avond is hier te vinden. In het kader van ADA zullen in de komende maanden meerdere thema-avonden worden gehouden en (niet verwonderlijk) de thema’s …

Omgevingsvisie Gemeente Het Hogeland

De (concept) omgevingsvisie van de Gemeente Het Hogeland is verschenen. Deze visie is te vinden op de website van de gemeente en is ook als PDF beschikbaar. De visie kan een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van allerlei soorten plannen.De visie is ambitieus en is ontwikkeld als voorbereiding op veranderingen die de Omgevingswet (die binnenkort in werking treedt) aan de …

Betreft donatie Dorpshuis Den Andel 2022

“Op 26 mei 2022 zal de donatie voor 2022 van de donateurs van de Stichting Dorpshuis Den Andel automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de Stichting daartoe hebben gemachtigd. De overige donateurs ontvangen een verzoek tot het overmaken van de donatie voor het jaar 2022 in de brievenbus. Mvg Bert Veld penningmeester

Jaarverslag 2020 Vereniging Dorpsbelangen

Hierbij de definitieve versie van het jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen Den Andel voor het jaar 2020. Na correctie van de financiële gegevens (mogelijk gemaakt door oplettende dorpsgenoten) en de decharge verleend door de kascommissie die de financiën voor de jaren 2019 en 2020 heeft beoordeeld en akkoord bevonden, is het jaarverslag nu definitief vastgesteld en hier te vinden. M.vr.gr. …

De Vogelkijkhut staat er!

Op deze mooie eerste dinsdag van maart is de lang verwachte vogelkijkhut geplaatst. De plaatsing liep perfect. De kijkhut werd in kettingen gehesen en liet zich zeer gemakkelijk op de houten onderconstructie plaatsen. De eerste bezoekers zijn al geweest en er volgt een officiële in gebruikname (daarover later meer). Geniet er van!

Deelauto in Den Andel!

Super aanbod voor jou: wordt testrijder van de elektrische deelauto Den Andel Sinds 1 maand hebben we 2 openbare laadpalen aan De Streekweg (bij De Holm) en sinds deze week staat daar ook een nieuwe elektrische deelauto voor Den Andel! De grijze Peugeot E-208 staat voor De Holm en is in november en december voor alle bewoners van ons dorp …