Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2021 zal de contributie voor 2021 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd. De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2021. Mvg Rudolf Hidskes, penningmeester

Jaarverslag 2020 Vereniging Dorpsbelangen

Hierbij de definitieve versie van het jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen Den Andel voor het jaar 2020. Na correctie van de financiële gegevens (mogelijk gemaakt door oplettende dorpsgenoten) en de decharge verleend door de kascommissie die de financiën voor de jaren 2019 en 2020 heeft beoordeeld en akkoord bevonden, is het jaarverslag nu definitief vastgesteld en hier te vinden. M.vr.gr. …

De Vogelkijkhut staat er!

Op deze mooie eerste dinsdag van maart is de lang verwachte vogelkijkhut geplaatst. De plaatsing liep perfect. De kijkhut werd in kettingen gehesen en liet zich zeer gemakkelijk op de houten onderconstructie plaatsen. De eerste bezoekers zijn al geweest en er volgt een officiële in gebruikname (daarover later meer). Geniet er van!

Deelauto in Den Andel!

Super aanbod voor jou: wordt testrijder van de elektrische deelauto Den Andel Sinds 1 maand hebben we 2 openbare laadpalen aan De Streekweg (bij De Holm) en sinds deze week staat daar ook een nieuwe elektrische deelauto voor Den Andel! De grijze Peugeot E-208 staat voor De Holm en is in november en december voor alle bewoners van ons dorp …

Laadpaal

De inspanningen van Engbert Breuker hebben tot resultaat geleid! Er is een laadpaal voor elektrische auto’s in het dorp. De laadpaal bevindt zich nabij De Holm, P-plek bij kruispunt De Streekweg en Kruisweg.