Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

0

Wie doet wat?

Hieronder volgt de lijst met namen en e-mailadressen per interessegroep binnen het Netwerk Den Andel:

Financien en Dorpshuis
•  Bert Veld, bheijnen@xs4all.nl
•  Engbert Breuker, engbert@redtobeblue.com
Kascommissie 
•  Mathijs van der Lijke, meties@gmail.com
•  Agnes Schouten, agnes.a.schouten@gmail.com

Coordinatie
•  Geert Hoevers, a.w.g.hoevers@rug.nl
•  Anne Helbig, ahelbig@xs4all.nl
•  Engbert Breuker, engbert@redtobeblue.com
•  Oscar Haffmans, oscar231@live.nl
•  Agnes Schouten, agnes.a.schouten@gmail.com

Secretariaat, communicatie en verslaglegging
•  
Oscar Haffmans, oscar231@live.nl
•  Agnes Steenhuis, steenschout@planet.nl
•  Saskia Holla,  saskiahollabos@hotmail.com (duobaan)
•  Rudolf Hidskes, r.h.hidskes@gmail.com (duobaan)

Activiteitencommissie
•  
Jolanda Martini, jolanda_suurd@msn.com
Wonen (RO)
•  
Rubertus Clevering, r.clevering@agroweb.nl
•  Robert Bruin, r.g.bruin@hetnet.nl
 Accordeondag
•  
Annie Medemblik, anniemedemblik@live.nl
•  Saskia, saskiahollabos@hotmail.com 
•  Hugo Poel, hugopoel@gmail.com
•  Paul Stravers, paulstravers@live.nl
•  Janneke Smit, janneke61.js@gmail.com
Berehoes
•  
Coen Noordman, coenenannemarieke@yahoo.com
•  
Mathijs van der Lijke, meties@gmail.com
Verkeer, vervoer en Stampij
•  
Agnes Steenhuis, steenschout@planet.nl
•  Rubertus Clevering, r.clevering@agroweb.nl
•  Marja Heijnen, marja.e.heijnen@gmail.com
•  Alex de Reus, apache8@hetnet.nl
Jeugdwerk en jeugdbeleid
•  
Coen Noordman, coenenannemarieke@yahoo.com
•  Mathijs van der Lijke, meties@gmail.com
Groen, natuur en pluktuin
•  Eefke Bosman, evebosman@gmail.com
•  Maarten Vervoort, vervoort56@yahoo.nl

WMO, welzijn en senioren (oud worden in Den Andel doe je zo)
•  Margreet Franssen, margreetfranssen@yahoo.com
•  Agnes Steenhuis, steenschout@planet.nl
•  Klaske van Wijk, kevw@ziggo.nl
•  Lina Bleeker, linableeker@home.nl

•  Hanneke Bron, hmbron@hotmail.com

Behoud van het schoolgebouw
•  Marja Heijnen, marja.e.heijnen@gmail.com
•  Sandra Dijksterhuis, sandradijksterhuis @hotmail.com

Energie
DASEN (Den Andel en Saaxumhuizen Energieneutraal) Dasenenergieneutraal@gamail.com
•  Anne Helbig, ahelbig@xs4all.nl
•  Rubertus Clevering, r.clevering@agroweb.nl
•  Coen Noordman, coenenannemarieke@yahoo.com
•  Klaas Jan Noorman,

Inloopochtend
•  Marja Heijnen, marja.e.heijnen@gmail.com
•  Anneke de Groot,
•  Annie Medemblik, anniemedemblik@live.nl
•  en anderen

Ledenwerfaktie Dorpsbelangen
•  Agnes Steenhuis, steenschout@planet.nl
•  Marja Heijnen, marja.e.heijnen@gmail.com
•  Rudolf Hidskes, r.h.hidskes@gmail.com

Kerk
 Agnes Steenhuis, steenschout@planet.nl
•  Menno Addens, addensm@home.nl
 Engbert Breuker, engbert@redtobeblue.com

Algemeen beschikbaar
•  
Wim Dirks, ninah@planet.nl

 

Geef een reactie