Vreugdevuur Dorpshuis 2019

Hallo iedereen, zoals elk jaar, is er ook nu weer een vergunning aangevraagd voor een vreugdevuur rond oud en nieuw, een traditie die we in ere moeten houden. Nu zijn we opgegaan in de nieuwe Gemeente Hogeland, wat ook een aantal veranderingen met zich meebrengt, graag breng ik jullie hiervan op de hoogte.

  • het vuur mag branden van 01.00 tot 05.00, en moet daarna worden geblust.
  • de brandstapel mag uitsluitend bestaan uit snoeihout en schoon hout, geverfd hout, huisraad, huisvuil en bedrijfsafval, kunststoffen,     plaatmateriaal, chemische stoffen en dergelijke is niet toegestaan. om het risico van opstijgende vliegvuur beperken, mag het vuur niet met bladeren, houtwol, hooi stro of gemakkelijke opstuivende brandstof aangestoken of in stand worden gehouden. de voorkeur gaat uit naar ontsteking door een gasbrander. Net als voorgaande jaren wordt de brandstapel gecontroleerd door de brandweer
  • Het vuur mag niet worden aangestoken als de wind harder is dan winduur mag niet worden aangestoken als de wind harder is dan windkracht 6, 

Hopende dat een ieder, zijn gezond verstand gebruikt, zodat wij ook in 2020 een vergunning voor een vreugdevuur kan worden aangevraagd.

Laten we de rotzooi die achter blijft gezamenlijk opruimen, zodat niemand zich hoeft te ergeren aan de troep die achterblijft.

Met vriendelijke groet,

Appie