Stand van zaken zonnedak in Den Andel

In het voorjaar zijn we bij elkaar geweest om te peilen wat de animo is om mee te doen aan een postcoderoos project in Den Andel. Het idee is om op het dak van de schuur van de familie Clevering ruim 200 zonnepanelen in coöperatief verband neer te leggen.

Vervolgens hebben we vanuit Den Andel in het voorjaar gesprekken gevoerd met de Hogelandster energie cooperatie(HEC). We hebben deze gesprekken gevoerd omdat de HEC al enkele zonnedaken heeft gerealiseerd en door met hen samen te werken hoeven we niet een apart bestuur op te richten en kunnen we gebruik maken van de reeds bestaande structuren zoals bijvoorbeeld voor administratie.

Tijdelijk onzekerheid over postcoderoos projecten

Vervolgens kwam het kabinet aan het begin van de zomer met het klimaatakkoord op hoofdlijnen, hierin is het voorstel opgenomen dat de energiebelasting op gas zal stijgen en de belasting op elektriciteit zal dalen. Op zich is dit mooi en ook logisch, alleen voor collectieve zonneprojecten via de zogenaamde postcoderoos regeling pakt dit onvoordelig uit. De businesscase voor dit soort projecten namelijk gebaseerd op de korting op de energiebelasting voor elektriciteit, dit levert het voordeel voor deelnemers.

Het kabinet heeft toegezegd met een vervangende regeling te komen maar het is nog niet bekend hoe deze er uit gaat zien. Alle verenigde energiecoöperaties hebben er voor gepleit bij de minster om met een goede regeling te komen.

Wat betekent dit voor het zonnedak in Den Andel?

De samenwerkende energiecoöperaties hebben hun positie bepaald die bestaat uit de volgende punten:

1. We begrijpen de beweging van hogere belasting op gas en verlaging op elektriciteit
2. Er is veel tijd en energie gaan zitten in het organiseren van de postcoderoos regeling maar deze wordt hiermee onrendabel gemaakt
3. Zorg dat er snel duidelijkheid komt over het tarief (of terugverdientijd) voor projecten die in de oude regeling zitten
4. Werk met de sector (ons) een zo goed mogelijke regeling terugleveringvergoeding voor collectieven uit die investeringszekerheid biedt en de administratielasten omlaag brengt.

De HEC, en wij dus ook, durft pas weer echt een project verder te ontwikkelen als duidelijk is wat het aanbod aan de deelnemers kan worden. Hopelijk komt hierover in de loop van dit najaar helderheid.