Plantenmarkt

Door de Corona crisis kon de jaarlijkse plantenmarkt op het schoolplein van De Holm dit jaar geen doorgang vinden.
Jan Rademaker liet zich niet voor één gat vangen en heeft de volledige plantenmarkt vanaf zijn kraam aan de Oude Dijk verzorgd.

Dit betekende natuurlijk een enorme investering in tijd en aandacht: in plaats van één markt dag is Jan enkele maanden actief bezig geweest en is dat nog. Uiteraard heeft Jan hierbij veel steun gehad van mensen die hard hebben gewerkt aan het oppotten van alle stekjes en jonge plantjes. Ook degenen die plantjes en stekjes hebben bezorgd voor de verkoop hebben bijgedragen aan het succes. Maar wat voor succes! Afgelopen week is de magische grens van € 2500 overschreden! De opbrengsten verdeelt Jan over De Holm en de Dorpstuin. Voor zijn niet aflatende moeite is Jan in het zonnetje gezet met een gedicht en een cadeaubon.