Natuurwerkgroep “Oude Weer”.

Dinsdag 13 oktober vond er weer een werkdag plaats in natuurgebied De Oude Weer. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers is er rondom het meertje gemaaid en geharkt. In het bos zijn geknakte takken verwijderd en er is hard gewerkt aan het insectenhotel. Hier een impressie.