Jaarlijkse donatiedorpshuis Den Andel

Beste donateurs,

Eind mei 2020  wordt de jaarlijkse donatie voor het dorpshuis Den Andel
automatisch geïncasseerd bij de donateurs die de stichting daartoe hebben gemachtigd.
De overige donateurs krijgen binnenkort een verzoek de donatie over te maken naar de bankrekening van de Stichting.

Bert Veld
penningmeester