Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Vrije school nevenvestiging van de baan

  Het blijkt niet mogelijk een (financieel)haalbare nevenvestiging van de vrije school in ons dorp te realiseren. Hiermee vervalt dit alternatief voor invullen van het gebouw de Holm. De andere plannen voor de bestemming van het gebouw worden woensdag aan de gemeente voorgelegd. In deze plannen kan weer een vorm van onderwijs opgenomen zijn. Wordt…

Continue Reading

Boswerkgroep Den Andel

De dagen worden alras korter: Tijd voor winteractiviteiten. Als boswerkgroep gaan we ook weer aan de slag. Heb je zin om mee te doen? We werken dit jaar verder in het bosje op de hoek Tammesweg-Oude Dijk.  Door dunning en herplant verschillende soorten bomen, heesters en kruiden willen we het bosje gevarieerder en aantrekkelijker maken…

Continue Reading

Toekomst De Holm

Beste dorpsgenoten, Aan de oproep van Netwerk Den Andel om ideeën te leveren voor het toekomstig gebruik van De Holm, is goed gehoor gegeven. Ongeveer 15 inwoners leverden ongeveer 30 ideeën. Op donderdag 22 oktober om 20.00 uur nodigen we jullie uit om in het Dorpshuis alle ideeën te bespreken. Mogelijk combineren we ideeën, mogelijk…

Continue Reading

Ontstaansgeschiedenis Den Andel

Hallo allen, Na de geslaagde boottocht op 19 september jl., onderstaand het programma voor het vervolg op 3 oktober a.s.  Alle hulp is welkom, al kom je maar een uurtje helpen boren. Wil je je opgeven bij Yvonne via de mail? Wij hopen op mooi weer en mooie vondsten. Hartelijke groet, Agnes Schouten Programma 3 oktober,…

Continue Reading

Dorpstuin Den Andel

Uitnodiging:   Dinsdag 29 september om 20.00 in het Dorpshuis   Bijeenkomst Dorpstuin den Andel Wilde bloemen-kruiden-vlinder-bijen-plukTuin- Vuurplaats Ontmoeting-speelplaats- Moestuin- Aardehuis bouwen Samen een mooie plek creëren   Wil je meedenken en/of meewerken? Heb je nog andere ideeën?    Komt allen!

Boottocht ontstaansgeschiedenis Den Andel

Den Andel gaat op zoek naar zijn ontstaansgeschiedenis Een nieuw project in Den Andel. Waar we graag de bewoners van Den Andel bij willen betrekken. We gaan op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van Den Andel. We willen dit doen door grondboringen en opgravingen. In de 12e tot 13e eeuw was het hier namelijk een van…

Continue Reading

Reconstructie Oude Dijk

Beste Andelsters, Onderstaand de vier fasen, waarin de Oude Dijk te beginnen vanaf augustus tot en met maart 2016, gereconstrueerd zal worden. Tevens een afbeelding van de nieuwe verlichting, waaruit nog een keuze gemaakt zal worden. Nadere informatie volgt Groet, Oscar    

1 5 6 7 8 9