Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Schoolgebouw ‘de Holm’

Nieuws over het schoolgebouw ‘de Holm’ Zoals aangekondigd in de Netwerk inloopavond vorige week, is deze week het contract met de gemeente voor tijdelijk gebruik van ‘de Holm’ getekend. Het dorp mag het gebouw tot en met juni gebruiken. In die tijd moet ook het definitieve plan ‘werken en wonen in de Holm’ worden opgeleverd….

Continue Reading

Graf Engelse vliegenier

Elk jaar op 4 mei gedenken we onze doden uit de Tweede Wereldoorlog bij het graf van de  Engelse vliegenier op het kerkhof van Den Andel. Maar weten we eigenlijk wel wie Flt. Sgt. Reg Leavers was? En hoe hij om het leven is gekomen? Een jonge man, die gevaarlijke vluchten heeft gemaakt om ons land te bevrijden, maar…

Continue Reading

Lezing ontstaansgeschiedenis Den Andel

Lezing over de ontstaansgeschiedenis  Den Andel en omgeving Op zondag 7 februari worden de resultaten van de grondboringen, die inwoners van Den Andel op 3 oktober jongstleden uitvoerden op de wierde van Den Andel, bekend gemaakt. Doel van hun zoektocht was met name de pleistocene ondergrond van het dorp. Deze laag bepaalt tot vandaag de…

Continue Reading

Popfestivalletje Rijdende Popschool

  UITNODIGING Op woensdag 20 januari a.s. is er in het Berehoes een Popfestivalletje! Drie bands van kinderen uit Den Andel hebben in 11 lessen weer veel nieuws geleerd op de Rijdende Popschool en spelen allemaal een nieuw, gevarieerd en swingend repertoire! Daarna speelt,  met onze eigen Andelster muzikanten Reinaert en Coen, om 18:00 uur…

Continue Reading

Erfscheiding school

Beste Andelaren,   Maandag hebben we een gesprek gehad bij de Gemeente over de school. Dit zijn de uitkomsten:De Gemeente is in een vergevorderd stadium met Sander en Jorien (wonen aan de school vast) over het realiseren van een logische erfscheiding, waarbij twee gescheiden panden ontstaan. De voorgestelde scheiding komt te liggen in het voormalige…

Continue Reading

Historische lezing ‘Wat weten we van het wad van vroegere tijden’

  Beste geïnteresseerde in het wad, Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor onze lezing van 26 november aanstaande. Deze historische lezing over het ontstaan van het waddengebied wordt gehouden in Zeerijp en is gratis toegankelijk. Nadere gegevens over de lezing vindt u in de bijlage. Alvast veel dank en wellicht tot de 26e! Anna…

Continue Reading

Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2015 zal de automatische incasso plaatsvinden van de contributie van de vereniging Dorpsbelangen Den Andel ad € 5,- van die leden die de vereniging daartoe gemachtigd hebben. De penningmeester (E.P. Veld)

Vrije school nevenvestiging van de baan

  Het blijkt niet mogelijk een (financieel)haalbare nevenvestiging van de vrije school in ons dorp te realiseren. Hiermee vervalt dit alternatief voor invullen van het gebouw de Holm. De andere plannen voor de bestemming van het gebouw worden woensdag aan de gemeente voorgelegd. In deze plannen kan weer een vorm van onderwijs opgenomen zijn. Wordt…

Continue Reading

Boswerkgroep Den Andel

De dagen worden alras korter: Tijd voor winteractiviteiten. Als boswerkgroep gaan we ook weer aan de slag. Heb je zin om mee te doen? We werken dit jaar verder in het bosje op de hoek Tammesweg-Oude Dijk.  Door dunning en herplant verschillende soorten bomen, heesters en kruiden willen we het bosje gevarieerder en aantrekkelijker maken…

Continue Reading

1 4 5 6 7 8