Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Donatie dorpshuis

Beste Andelsters, Op 26 juni 2016 zal de donatie Dorpshuis 2016 automatisch worden geïncasseerd van de donateurs die de Stichting Dorpshuis Den Andel daartoe hebben gemachtigd. Namens het bestuur van de Stichting onze hartelijke dank voor deze donatie! Alvast mijn dank. groet, Bert Veld

Rooster De Schakel

Onderstaand schema geeft aan wie en en in welke maand meehelpt met het in elkaar zetten van De Schakel. Het eerstvolgende nummer voor de maand augustus, wordt samengesteld op woensdag 30 november 19:00 uur,  in Dorpshuis Agricola in Baflo.                                    …

Continue Reading

Workshop filmen Den Andel

Workshop filmen

Netwerk Den Andel uitnodiging

Netwerk Den Andel uitnodiging    Leefbaarheidskader Winsum versie maart (concept)   Nota inwonerparticipatie (concept) 

Verslag inloopavond 12 april

Verslag inloopavond netwerk den Andel 12 april 2016

Voortbestaan Dorpshuis

Beste dorpsgenoten, Graag informeren we jullie over stappen die we als stichtingsbestuur ‘Dorpshuis Den Andel’ gaan zetten om ons dorpshuis een nieuwe fase in te helpen. Zoals jullie weten is een van de belangrijkste huurders, de school, met ingang van dit schooljaar verdwenen. Dit zorgt voor een gat in de begroting. Dit gat moet gedicht…

Continue Reading

1 3 4 5 6 7 8