Over Den Andel

Den Andel bruist van de energie.

Tal van groepen en groepjes zijn intensief bezig met een breed scala van activiteiten.
Kijk onder “Wie doet wat” naar meer details en zoek de contactpersonen op voor de activiteiten waar je aan deel wilt nemen.
Naast deze activiteiten kent Den Andel tal van ondernemingen en onderneminkjes.
Onder “Wie doet wat” is een link te vinden naar een lijst van deze ondernemingen. Maak er gebruik van!

Activiteiten in Den Andel kunnen (zonder anderen tekort te willen doen!) geclusterd worden in zes hoofdcategorieën:

Andledon (het cultuurcentrum):              https://andledon.nl
De Holm (de “broedplaats”):                      www.deholm.net
Dorpshuis “Op Streek”:                               www.opstreek-denandel.nl
Kerk in het Dorp
(beheer en organisatie rond de kerk)       info@kerkinhetdorp.nl
Stichting Jeugdwerk                                  jeugdwerkdenandel@gmail.com
Vereniging Dorpsbelangen Den Andel
(de structuur achter “het Netwerk”): info@denandel.nu

Voor de werkgroepen zie “Wie doet wat”.