Nieuws

Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2020 zal de contributie voor 2020 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd. De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2020. Mvg Rudolf Hidskes, penningmeester

Deelauto in Den Andel!

Super aanbod voor jou: wordt testrijder van de elektrische deelauto Den Andel Sinds 1 maand hebben we 2 openbare laadpalen aan De Streekweg (bij De Holm) en sinds deze week staat daar ook een nieuwe elektrische deelauto voor Den Andel! De grijze Peugeot E-208 staat voor De Holm en is in november en december voor alle bewoners van ons dorp …

De Pannakooi

Beste sponsoren en adverteerders, Mede door uw bijdrage is het mogelijk geworden om een Multifunctionele sportkooi voor de jeugd in Den Andel te realiseren . Nogmaals bedankt voor uw bijdrage. Eind april is “Sport en Play” gestart met het grondwerk gevolgd door “Hovinga hekwerk”. Half mei was de oplevering door Sport en Play. Er wordt al volop door de jeugd …

Rectificatie mbt opening

Dorpsgenoten, Vanaf mei dit jaar produceert het coöperatieve zonnedak in Den Andel duurzame elektriciteit voor de deelnemers. Dit heuglijke feit willen we graag vieren met een feestelijke opening op vrijdag 4 september door Henk Jan Bolding, burgemeester van gemeente Het Hogeland. Vanaf 16.00 uur bent u welkom op het erf van de familie Clevering aan de Noordpolderweg 1 in Den …

Laadpaal

De inspanningen van Engbert Breuker hebben tot resultaat geleid! Er is een laadpaal voor elektrische auto’s in het dorp. De laadpaal bevindt zich nabij De Holm, P-plek bij kruispunt De Streekweg en Kruisweg.

Coronaprotocol Dorpshuis

Deze is nog niet bijgewerkt. Beste dorpsgenoten, zoals al via de dorpsmail bekend gemaakt is er met ingang van maandag 10 augustus weer een nieuw Coronaprotocol voor het dorpshuis. Bij de steeds wijzigende actualiteit zal dit nog wel eens vaker gebeuren! Lees de (volledige) laatste versie hier.

Werkdag Dorpstuin

 25 JULI 2020 van 10.30 u. tot 15.00 u. Op 18 juli komt de zeisclub van Landschapsbeheer om het gras te  maaien met de zeis. Ga gerust een kijkje nemen. Op 25 juli, de werkdag, gaan we gezamenlijk het gemaaide gras afvoeren. Er wordt gezorgd voor thee/koffie/soep. Wel eigen kom/kop en lepel meenemen. Allen van harte welkom, we hopen op …

Plantenmarkt

Door de Corona crisis kon de jaarlijkse plantenmarkt op het schoolplein van De Holm dit jaar geen doorgang vinden.Jan Rademaker liet zich niet voor één gat vangen en heeft de volledige plantenmarkt vanaf zijn kraam aan de Oude Dijk verzorgd. Dit betekende natuurlijk een enorme investering in tijd en aandacht: in plaats van één markt dag is Jan enkele maanden …