Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Voortbestaan Dorpshuis

Beste dorpsgenoten,

Graag informeren we jullie over stappen die we als stichtingsbestuur ‘Dorpshuis Den Andel’ gaan zetten om ons dorpshuis een nieuwe fase in te helpen. Zoals jullie weten is een van de belangrijkste huurders, de school, met ingang van dit schooljaar verdwenen. Dit zorgt voor een gat in de begroting. Dit gat moet gedicht worden willen we ons dorpshuis draaiende houden. Hiervoor zijn diverse acties uitgezet. De beheerder Appie Veenstra heeft voor een mooie uitbreiding van het aantal huurders gezorgd door maar liefst 2 biljartclubs extra aan te trekken (uit Westernieland en Usquert). Dit levert extra huur en barinkomsten op, er moet echter wel verbouwd worden om extra biljarts te plaatsen (ook nodig voor eventuele toernooien!).

Met deze extra biljartclubs zijn we er nog niet. We zullen meer moeten bezuinigen op de grootste kostenpost van de stichting: de energiekosten. Dit betekent een nieuwe zuiniger verwarmingsinstallatie voor de grote zaal, dubbel glas in de zaal en dakisolatie. Dit laatste kan direct met het leggen van nieuwe dakbedekking zodat de lekkage eindelijk ook opgelost kan worden. Al met al een behoorlijke (kostbare) operatie, zeker als je weet dat een buiten-schilderbeurt ook noodzakelijk is voor behoud van het gebouw. De hele ‘renovatie’ kunnen we niet nooit zelf financieren dus richten we ons tot diverse leefbaarheidsfondsen. Gelukkig heeft de Vereniging Groninger Dorpen ons geholpen met het vinden van een geschikt fonds: Elk dorp een duurzaam dak. We hebben op tijd (voor 1 april) hier een aanvraag voor bovenstaand plan ingediend. We verwachten binnen 6 weken vanaf nu een antwoord. Als het door gaat zullen we met veel vrijwilligersuren  de klus moeten klaren (geef je je even op als je kan/wilt helpen?).

Als de verbouwing af is zullen we nog steeds een krap exploitatiebudget hebben, dus zullen  we blijven zoeken naar verhoging van de inkomsten (o.a. door daar waar mogelijk nog meer activiteiten het dorpshuis te krijgen). Zodoende maken we het dorpshuis weer ‘klaar’ voor de komende jaren.

Met vriendelijk groeten,

Stichtingsbestuur Dorpshuis Den Andel
Bert Veld,
Engbert Breuker

admin • 09/04/2016


Previous Post

Next Post