Toekomst De Holm

Beste dorpsgenoten,

Aan de oproep van Netwerk Den Andel om ideeën te leveren voor het toekomstig gebruik van De Holm, is goed gehoor gegeven. Ongeveer 15 inwoners leverden ongeveer 30 ideeën.

Op donderdag 22 oktober om 20.00 uur nodigen we jullie uit om in het Dorpshuis alle ideeën te bespreken. Mogelijk combineren we ideeën, mogelijk komen er één of twee als favoriet uit de bus. We weten het vooraf niet. Wel is een ding zeker: als je mee wilt denken, praten en ‘beslissen’ moet je er bij zijn. Uiteraard is het handig als de indieners van de ideeën er sowieso zijn om hun idee toe te lichten. Wil je er heel graag bij zijn, maar ben je verhinderd, laat dat dan even weten op deholmdenandel@gmail.com

De kaders van de Gemeente Winsum waar we ons aan dienen te houden zijn:
De gemeente Winsum wil Den Andel in de gelegenheid stellen ideeën aan te dragen voor partijen die het schoolgebouw willen kopen dan wel kostendekkend kunnen exploiteren.
De gemeente wil de school in principe verkopen, en gaat onderzoeken welke (commerciële) richtprijs daar bij hoort.

Op dit moment wordt een ideeën-inventarisatieronde gehouden in het dorp.
Netwerk Den Andel zal de ideeën verzamelen en ze op 11 november aan wethouder Harmannus Blok laten weten.

Mocht op 11 november blijken dat het dorp een serieuze kandidaat/exploitant kan aanwijzen, dan zal de gemeente Winsum hier voorrang aan geven boven verkoop.
Met een serieuze kandidaat wordt bedoeld dat:
1. De partij past bij het maatschappelijk belang van Den Andel en niet concurrerend is met bestaande maatschappelijke gebouwen (dorpshuis / Berehoes)
2. Dat een ruime meerderheid van de inwoners in Den Andel achter de keus voor deze partij staat.
3. Het eigendom van het schoolgebouw van de gemeente over kan gaan naar de andere partij, of dat een andere kostendekkende manier van exploitatie van het gebouw mogelijk is.

Op 11 november vind er een overleg plaats waarbij de stand van zaken bepalend is voor het vervolg. De gemeente wil de situatie van een leeg gebouw zo kort mogelijk laten duren.
Parallel aan dit traject loopt een onderzoek / onderhandeling met de buurman van de school over splitsing van het pand en logische erfgrenscorrectie.

Met vriendelijke groet,
Netwerk Den Andel