Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Notulen Inloopvergadering 21 mei

Opening door Geert Hoevers. Onderstaande onderwerpen zijn behandeld.

Reconstructie Oude Dijk
Door de gemeenteraad is op 19 mei  de begroting hiervoor goedgekeurd. Volgens plan wordt na de bouwvak hiermee begonnen. Rudolf Hidskes vertelt over de voorgenomen slinger in de weg ter hoogte van nr. 71. Om het inkomend verkeer af te remmen, stelde Rudolf voor, om de weg over zijn moestuin te laten openen de grond waarover de weg nu ligt, aan zijn tuin toe te voegen. Daarvan vond de gemeente de kosten te hoog. Maar door deze slinger ontstaat een snelheidsremmende functie, waardoor de snelheid teruggebracht wordt tot 30 km. Yvonne Nijlunsing en Emmy Wolthuis zetten zich in om hiervoor een subsidie te ontvangen. Fietspad- slinger-bomen op het Rixona-terrein. Emmy gaat een haalbaarheidsonderzoek starten. De gemeente heeft toegezegd om aan de westzijde van de Oude Dijk te beginnen. De familie Clevering is bereid grond te verkopen om een fietspad naar Warffum te realiseren. Door een verdubbeling van de productie heeft Rixona toestemming gekregen om ook het vrachtverkeer te verdubbelen. Dat betekent dat de aanleg van apart fietspad nog meer noodzakelijk is. Maar als het fietspad over de aangekochte grond zal lopen, moet het bestemmingsplan worden aangepast, met als gevolg een onvermijdelijke tijdsdruk.

Enkele opmerkingen over de Oude Dijk
Last van trillingen, gevaarlijk om over te steken, dieren worden doodgereden, er wordt vaak te hard gereden, misschien toepassing van slagbomen. Plaatsing van bord: geen doorgaand verkeer. Bij de directie van Rixona voorstellen om  de chauffeurs te verzoeken niet over de Oude Dijk te rijden, maar gebruik te bakenvan de speciaal aangelegde weg met een aansluiting op Juffer Marthastraat, zodat  transport niet langer over de Oude Dijk zal plaatsvinden. Bij Rexona flyers ophangen en neerleggen, plaatsing bord: alleen bestemmingsverkeer. Meer aandacht hiervoor in de media. Bij Rasquert een bord plaatsen: geen vrachtverkeer door Den Andel. En auto’s op de weg parkeren, met als doel een snelheidsremmend effect. Gebleken is dat o.a. DLM  de Oude Dijk gebruikt als sluipweg, daarover wordt vaak gebeld, maar tot nu toe met met weinig resultaat. Voorstel om TomTom te benaderen en de gemeente, maar TomTom krijgt gegevens van een andere onderneming. Dit is alleen beïnvloedbaar  als het vrachtverkeer officieel niet door Den Andel mag rijden. Omdat er een zebrapad bij Mevrouw Straat gewenst is, wordt voorgesteld dit ook op meerdere plaatsen aan te brengen, wat ook  verkeersremmend werkt. Al deze ideeën zullen bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht.

Parkeerplaatsen bij de vredesboom
Geert vertelt dat er twee lindes moeten wijken voor extra parkeerplaatsen. Er zijn nu al drie plaatsen bij het monument en dat blijkt volgens omwonenden voldoende. Dus de lindes kunnen blijven staan. Voorstel is om van de geplande grasperkjes, parkeerplaatsen te maken. Op de plekken op de Oude Dijk aan de zuidzijde waar bomen zijn verwijderd, worden nu nieuwe lindes geplaatst.

QBuzz
QBuzz rijdt sinds 16 december, 13 keer per dag met grote bussen over de Streekweg. Ze veroorzaken enorme trillingen, vooral over de verkeersremmers. Deze zijn al op verzoek lager gemaakt, maar er wordt op een uitzondering na, te hard gereden, en ook kleinere bussen veroorzaken trillingen. Het wegdek is daardoor aanzienlijk verslechterd. Contact met de QBuzz, OV Groningen-Drente en de gemeente heeft niets opgeleverd. De bewoners wensen ook over deze weg een 30 km zone. Voorstel: collectief actie voeren met ondersteuning van Dorpsbelangen en vertegenwoordigers verkeer in het bestuur van Dorpsbelangen.

Fietspad naar Baflo
Volgende week zal er overleg met het Waterschap plaatsvinden, inzake de mogelijkheden.

Stand van zaken school
De school in Den Andel zal nu definitief sluiten. Het besluit van L&E is te laat binnengekomen. Het plan van een Netwerkschool loopt gewoon door om eventueel een andere manier van onderwijs te geven. Er zijn na de sluiting nog maar een paar kinderen. Het is erg triest omdat een groep ouders hun uiterste best hebben gedaan, de school te behouden, maar helaas waren sommige ouders wilden ermee stoppen. Uitstel is afstel geworden. Het bestuur heeft hierin een slechte rol gespeeld. Misschien kan er met andere scholen nog een Netwerkschool opgericht worden.

Plannen Energiegroep
Er komt een voorlichtingsavond om Den Andel energieneutraal te maken. Gemeenschappelijk energie aankopen kan goedkoper zijn. De winst wordt teruggekoppeld naar het dorp. Men kan daarom  lid worden van de Groninger Energie Koepel (GREK). Een team van vier personen gaat dit onderzoeken. De uitslag valt in de herfst bij iedereen in de bus.

Opstarten historisch onderzoek
Als een van de eerste dorpen op het Hogeland heeft Den Andel subsidie aangevraagd, om onderzoek te doen naar de historisch bodemonderzoek en archeologie van de dorpen Den Andel en Saaxumhuizen. Yvonne, Agnes en Eddy organiseren dit en vragen ook de subsidie aan. Museumhuis Groningen, waar Yvonne voor werkt, wil eventueel hierover een documentaire maken.

Initiatief Pluktuin
Er is een nieuwe bestemming voor het voetbalveld achter het dorpshuis. Het wordt een pluktuin en tevens  een ontmoetingsplek. Ook kunnen er wilde planten uitgezaaid worden, en ook is een jeugdtuin mogelijk. De eerste stap is, om in het noordelijke deel bomen te gaan planten. Verder zijn allerlei ideeën welkom. Om een eventuele subsidie aan te vragen moet het plan wel door het hele dorp gedragen worden. Als de pluktuin ondersteuning nodig heeft, moet dat met hulp van Dorpsbelangen tot stand komen. Nodig is ook om nu overbodige bomen te snoeien. Mischien iets voor de Bosgroep? Komt er in de toekomst nog een dorpssubsidie?

Het was een goed bezochte bijeenkomst, met ongeveer 30 personen. Tenslotte dankte Geert iedereen voor zijn/haar inbreng.

De volgende inloopavond is op dinsdag 1 september. Vanaf nu zullen data van deze bijeenkomsten ruim van tevoren gepubliceerd worden. 

 

admin • 30/05/2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *