Erfscheiding school

Beste Andelaren,

 

Maandag hebben we een gesprek gehad bij de Gemeente over de school.

Dit zijn de uitkomsten:
De Gemeente is in een vergevorderd stadium met Sander en Jorien (wonen aan de school vast) over het realiseren van een logische erfscheiding, waarbij twee gescheiden panden ontstaan. De voorgestelde scheiding komt te liggen in het voormalige handvaardigheidslokaal. Volgende week zal het college hierover een besluit nemen.
 
De Gemeente geeft ons dorp de gelegenheid het woon en werk plan ‘De Holm’  concreet uit te werken om daarna in onderhandeling te gaan over de prijs van de rest van de school.

Ons voorstel is om verder te gaan met de invulling van de plannen, nu eventueel zonder de woonfunctie of hier een andere vorm voor vinden.

We hebben nu een uitgangspunt en dat betekent dat we concreet aan de slag gaan met cijfertjes etcetera. 
 
Verder hebben we bij de gemeente gevraagd of dorpsbelangen de ruimtes tijdelijk mag gebruiken en beheren voor activiteiten in het dorp. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de andere activiteiten in het dorp. Ideeën ook voor tijdelijke invulling blijven welkom.
 
Wij houden jullie op de hoogte!
 
Namens werkgroep ‘De Holm’
Sandra, Marja, Saskia, Jerr