Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Contributie-inning 2016

CONTRIBUTIE-INNING 2016 VERENIGING DORPSBELANGEN DEN ANDEL

De contributie over 2016 zal op 1 december 2016 worden geïnd van die leden die de vereniging Dorpsbelangen Den Andel daartoe hebben gemachtigd.

Voor die leden die dit jaar lid zijn geworden van de vereniging zal deze automatische incasso de eerste keer zijn. Om die reden ontvangen zij nog per brief een pre-notificatie.

De leden die niet per automatische incasso betalen ontvangen een contributienota per brief.

Bert Veld
(penningmeester)

admin • 23/11/2016


Previous Post

Next Post