Voorzieningen en ondernemen in Den Andel

Tafelheer, -dame: Engbert Breuker of Mariska de Peuter

Voorzieningen genoeg in Den Andel?!

Den Andel bruist van ondernemerschap! Kunnen we dat zichtbaar maken? Kunnen we ondernemers met elkaar verbinden?
Grote ondernemers, kleine ondernemers, dorpsbewoners met een ondernemende houding en mooie plannen; aan initiatieven geen gebrek in Den Andel.
Hoe kunnen ondernemers een bijdrage leveren in en aan het dorp? Wat heeft Den Andel de ondernemers te bieden? Hoe krijg je nieuwe plannen van de grond?
En hoe kunnen de vele voorzieningen die het dorp kent hier een rol bij spelen? Het dorpshuis, de Holm, het Berehoes, de kerk, Andledon, de molen, de dorpstuin … voorzieningen te over. Welke voorzieningen mis je in Den Andel? Hoe kunnen de voorzieningen elkaar versterken?
Aan de hand van o.a. de onderstaande stellingen gaan we hier op 20 mei verder over praten:

Het Berehoes kan tegen de grond.
De kracht van beperking. Beter een paar goed lopende voorzieningen, dan veel voorzieningen waar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Iedere dorpsgenoot gaat met veel plezier en met enige regelmaat naar het dorpshuis om er andere dorpsgenoten te ontmoeten.

Andledon is het cultuurcentrum van Den Andel.
De Holm is het middelpunt van ondernemend Den Andel; initiatieven komen hier tot leven.

Het kerkje is de locatie voor ‘serene’ concerten.