Dorpsvisie

In de voormalige gemeente Winsum, waaronder Den Andel destijds viel was behoefte aan “Dorpsvisies”. De dorpen probeerden in samenwerking met de gemeente dorpsvisies te ontwikkelen die de leidraad zouden vormen voor het maken van plannen, inrichtingen en verbeteringen. Ook in Den Andel is een dorpsvisie ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in “Dorpsvisie Den Andel 2010-2030

Sindsdien is er heel wat gebeurd in Den Andel. Sommige onderdelen uit de dorpsvisie 2010-2030 zijn verwezenlijkt, of op zijn minst een goede benadering daarvan. Andere punten zijn vervallen, niet opgepakt of niet meer relevant. In 2017 bestond de behoefte de “Dorpsvisie” te actualiseren. Hiertoe is een oproep gedaan om te brainstormen over Den Andel, aan de hand van thema’s. De thema’s werden besproken aan tafels, waar een tafeldame/heer het gesprek leidde. Van de brainstormsessie is echter niet veel meer over dan een filmfragment.

Wat rest aan samenvattingen van deze themabesprekingen is hieronder verzameld, opdat een eventuele hervatting van het actualiseren van de “Dorpsvisie” en beginpunt in 2017 kan hebben.

Thema’s aan de vijf tafels bij de discussie van 2017