Vereniging “de Holm” Updates en Nieuws

Ouders en andere betrokkenen zijn al lange tijd actief om basisonderwijs voor den Andel te behouden. Onlangs is een vereniging opgericht die hetzelfde doel nastreeft.¬†Iedereen die een belang heeft bij het behoud van de school voor Den Andel of dit initiatief een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap is gratis. Sinds de oprichtingsvergadering op 8 …