Vreugdevuur Dorpshuis 2019

Hallo iedereen, zoals elk jaar, is er ook nu weer een vergunning aangevraagd voor een vreugdevuur rond oud en nieuw, een traditie die we in ere moeten houden. Nu zijn we opgegaan in de nieuwe Gemeente Hogeland, wat ook een aantal veranderingen met zich meebrengt, graag breng ik jullie hiervan op de hoogte. het vuur mag branden van 01.00 tot …

Een stralende kerst in Den Andel

Tips voor een stralende kerst in Den Andel.      Het voor de gelegenheid samengestelde koor uit Den Andel “Jingle bells & more” zingt meerstemmig op diverse plaatsen en tijden in het dorp.     Er is kerstbal in het Dorpshuis; in de kerk een kerstconcert van Lijn 12, vocaal ensemble uit Friesland en in De Hom kun je meedoen met kniepertjes …

Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2020 zal de contributie voor 2020 voor de Vereniging Dorpsbelangen automatisch worden geïncasseerd bij diegenen die de vereniging daartoe hebben gemachtigd. De overige leden ontvangen een verzoek tot het overmaken van de verschuldigde contributie voor het jaar 2020. Mvg Rudolf Hidskes