De Holm Parentsplan1

de-holm-parentsplan We staan op een omslagpunt: de activiteiten zijn zodanig gegroeid dat we echt door willen gaan en de school willen kopen van de Gemeente Winsum. Doel: sociale en duurzame initiatieven van onze dorps- en regiogenoten stimuleren. Motto: “Jouw idee of wens is de start van een project of activiteit”. Omdat we laagdrempelig willen blijven is een hoge financieringslast geen optie. …

Contributie-inning 2016

CONTRIBUTIE-INNING 2016 VERENIGING DORPSBELANGEN DEN ANDEL De contributie over 2016 zal op 1 december 2016 worden geïnd van die leden die de vereniging Dorpsbelangen Den Andel daartoe hebben gemachtigd. Voor die leden die dit jaar lid zijn geworden van de vereniging zal deze automatische incasso de eerste keer zijn. Om die reden ontvangen zij nog per brief een pre-notificatie. De …