Donatie dorpshuis

Beste Andelsters, Op 26 juni 2016 zal de donatie Dorpshuis 2016 automatisch worden geïncasseerd van de donateurs die de Stichting Dorpshuis Den Andel daartoe hebben gemachtigd. Namens het bestuur van de Stichting onze hartelijke dank voor deze donatie! Alvast mijn dank. groet, Bert Veld