Den Andel

Alles over het mooie dorp in het Hogeland

Historische lezing ‘Wat weten we van het wad van vroegere tijden’

  Beste geïnteresseerde in het wad, Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor onze lezing van 26 november aanstaande. Deze historische lezing over het ontstaan van het waddengebied wordt gehouden in Zeerijp en is gratis toegankelijk. Nadere gegevens over de lezing vindt u in de bijlage. Alvast veel dank en wellicht tot de 26e! Anna…

Continue Reading

Contributie Dorpsbelangen

Op 1 december 2015 zal de automatische incasso plaatsvinden van de contributie van de vereniging Dorpsbelangen Den Andel ad € 5,- van die leden die de vereniging daartoe gemachtigd hebben. De penningmeester (E.P. Veld)

Vrije school nevenvestiging van de baan

  Het blijkt niet mogelijk een (financieel)haalbare nevenvestiging van de vrije school in ons dorp te realiseren. Hiermee vervalt dit alternatief voor invullen van het gebouw de Holm. De andere plannen voor de bestemming van het gebouw worden woensdag aan de gemeente voorgelegd. In deze plannen kan weer een vorm van onderwijs opgenomen zijn. Wordt…

Continue Reading

Boswerkgroep Den Andel

De dagen worden alras korter: Tijd voor winteractiviteiten. Als boswerkgroep gaan we ook weer aan de slag. Heb je zin om mee te doen? We werken dit jaar verder in het bosje op de hoek Tammesweg-Oude Dijk.  Door dunning en herplant verschillende soorten bomen, heesters en kruiden willen we het bosje gevarieerder en aantrekkelijker maken…

Continue Reading